Winter .ax-domän

För över .ax-domän till Winter

Du kan enkelt flytta en befintlig .ax-domän till Winter för fortsatt drift.

Om din domän är registrerad FÖRE 5e september 2016 och du inte har flyttat den till en annan registrar behöver du kontakta [email protected] och be om en transferkod för din domän.

Om din domän är registrerad FÖRE 5e september 2016 och du redan har flyttat den till en annan registrar behöver du kontakta din registrar och be om en transferkod för din domän.

Om din domän är registrerad EFTER 5e september 2016 behöver du kontakta din nuvarande registrar och be om en transferkod för din domän.

Tillbaka