Winter .ax-domän

Villkor

Alla företag kan registrera en .ax-domän från Winter. Fyll i uppgifterna i vårt formulär så reserverar vi er domän inom 24 timmar.

Domännamnets form

Ett ax-domännamn kan i allmänhet väljas fritt. Lagen har dock vissa begränsningar ifråga om domännamnens form och innehåll.

Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 tecken.

Tillåtna tecken i ett domännamn är:

Ett domännamn får inte:

En fullständig beskrivning på domännamnets form finns i Domännamnsföreskriften M68.

Pris

Att registrera .ax-domän i fem år via Winter kostar enligt nuvarande prislista 99€ exkl moms. Faktura skickas per e-post efter registreringen av domän slutförts.

Att flytta domän till Winter kostar 35€ exkl moms för arbetet. När giltighetstiden för domänen upphör förnyar Winter domänen för fem år enligt stycket ”Förnyelse”. Faktura skickas per e-post efter flytten av domän slutförts.

Förnyelse

När domänen förfaller förnyas den automatiskt för ytterligare fem år om inget annat meddelas senast tre månader innan domänens förfallodatum.

Övriga villkor

Uppgifterna som anges till oss vid registrering är offentliga och kommer bland annat vara sökbara på whois.ax.

Genom att godkänna våra villkor här ovan godkänner du beställningen och förbinder dig att utan dröjsmål kontakta oss om kontaktuppgifterna ändras.

Kontakta oss på [email protected] om du vill ändra informationen vi lagrar om dig. Ifall du vill begära ut ett utdrag över vilka personuppgifter som lagras i .ax-domänregistret ska du kontakta [email protected]